Glenn C Seitz  •  Harrisburg, PA 17109  •  (717) 652-6352