Serenity Dental  •  Lake Havasu City, AZ 86403  •  (928) 854-8540